Users who own this game also own:

Burning Fight
Burning Fight
Fatal Fury 2
Fatal Fury 2
Crossed Swords
Crossed Swords
3 Count Bout
3 Count Bout
Fatal Fury
Fatal Fury

Users who love this game also love:

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Haunting Ground
Haunting Ground
Pokemon Gold Version
Pokemon Gold Version
Street Fighter III: 3rd Strike
Street Fighter III: 3rd Strike
Samurai Western
Samurai Western