Users who own this game also own:

Crossed Swords
Crossed Swords
3 Count Bout
3 Count Bout
Aero Fighters 2
Aero Fighters 2
Cyber-Lip
Cyber-Lip
Alpha Mission II
Alpha Mission II

Users who love this game also love:

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Capcom Classics Collection
Capcom Classics Collection
Pokemon Silver Version
Pokemon Silver Version
Phantasy Star IV
Phantasy Star IV
God Hand
God Hand