Users who own this game also own:

Fatal Fury 2
Fatal Fury 2
Crossed Swords
Crossed Swords
3 Count Bout
3 Count Bout
Fatal Fury
Fatal Fury
Aero Fighters 2
Aero Fighters 2

Users who love this game also love:

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Samurai Western
Samurai Western
Pokemon Crystal Version
Pokemon Crystal Version
Mega Man 3
Mega Man 3
Capcom Classics Collection
Capcom Classics Collection