Users who own this game also own:

Cyber-Lip
Cyber-Lip
Alpha Mission II
Alpha Mission II
Burning Fight
Burning Fight
Fatal Fury 2
Fatal Fury 2
Crossed Swords
Crossed Swords

Users who love this game also love:

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Galactic Wrestling: Featuring Ultimate Muscle
Galactic Wrestling: Featuring Ultimate Muscle
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Advance Wars 2: Black Hole Rising
Advance Wars 2: Black Hole Rising
Haunting Ground
Haunting Ground