Users who own this game also own:

Art of Fighting
Art of Fighting
3 Count Bout
3 Count Bout
Art of Fighting 2
Art of Fighting 2
The Last Blade 2
The Last Blade 2
Fatal Fury
Fatal Fury

Users who love this game also love:

Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Vice: Project Doom
Vice: Project Doom
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night