Users who own this game also own:

Fatal Fury
Fatal Fury
Metal Slug
Metal Slug
Art of Fighting
Art of Fighting
Fatal Fury Special
Fatal Fury Special
The King of Fighters '96
The King of Fighters '96

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Axelay
Axelay
Tetris
Tetris
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII