Users who own this game also own:

Neo Turf Masters
Neo Turf Masters
Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge
Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge
The Last Blade
The Last Blade
Aero Fighters 2
Aero Fighters 2
Top Player's Golf
Top Player's Golf

Users who love this game also love:

King of the Monsters 2: The Next Thing
King of the Monsters 2: The Next Thing
The King of Fighters '97
The King of Fighters '97
The King of Fighters '99: Millennium Battle
The King of Fighters '99: Millennium Battle
Garou: Mark of the Wolves
Garou: Mark of the Wolves
Metal Slug 3
Metal Slug 3