Users who own this game also own:

Metal Slug 4
Metal Slug 4
Metal Slug 2
Metal Slug 2
Metal Slug X
Metal Slug X
Metal Slug
Metal Slug
Metal Slug 3
Metal Slug 3

Users who love this game also love:

Super Metroid
Super Metroid
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3