Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Burning Fight
Burning Fight
Kabuki Klash
Kabuki Klash
Neo Turf Masters
Neo Turf Masters
Samurai Shodown
Samurai Shodown