Users who own this game also own:

Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
The King of Fighters '95
The King of Fighters '95

Users who love this game also love:

Shenmue
Shenmue
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Dragon Warrior II
Dragon Warrior II
Samurai Shodown II
Samurai Shodown II