Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Final Fantasy
Final Fantasy
Mega Man 2
Mega Man 2

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Mega Man 4
Mega Man 4
EarthBound Beginnings
EarthBound Beginnings
Ai Senshi Nicol
Ai Senshi Nicol
Yume Koujou: Doki Doki Panic
Yume Koujou: Doki Doki Panic