Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Mario Bros.
Mario Bros.
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

Metroid
Metroid
Contra (1987)
Contra (1987)
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Resident Evil
Resident Evil
Tetris
Tetris