Users who own this game also own:

Balloon Fight
Balloon Fight
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Ice Climber
Ice Climber
Bomberman
Bomberman
Excitebike
Excitebike

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Mega Man 2
Mega Man 2