Users who own this game also own:

Adventure Island
Adventure Island
Balloon Fight
Balloon Fight
Bomberman
Bomberman
Ice Climber
Ice Climber
Battle City
Battle City

Users who love this game also love:

Kirby's Adventure
Kirby's Adventure
Shinobi
Shinobi
Mega Man
Mega Man
Kid Niki: Radical Ninja
Kid Niki: Radical Ninja
Mega Man 3
Mega Man 3