Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Metroid
Metroid

Users who love this game also love:

Mega Man 4
Mega Man 4
Mega Man 3
Mega Man 3
Super Mario World
Super Mario World
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Mega Man X
Mega Man X