Users who own this game also own:

Lunar Pool
Lunar Pool
Paris-Dakar Rally Special!
Paris-Dakar Rally Special!
Sanada Juu Yuushi
Sanada Juu Yuushi
Sqoon
Sqoon
Final Fantasy
Final Fantasy

Users who love this game also love:

Daisenryaku: Dai Toua Kouboushi - Tora Tora Tora Ware Kishuu Ni Seikou Seri
Daisenryaku: Dai Toua Kouboushi - Tora Tora Tora Ware Kishuu Ni Seikou Seri
Medarot 2 Parts Collection
Medarot 2 Parts Collection
Shoshinshakara Nippon Ichi Made: Flash Anzan
Shoshinshakara Nippon Ichi Made: Flash Anzan
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero 3D - Shin Chitose with JAL
Boku wa Koukuu Kanseikan: Airport Hero 3D - Shin Chitose with JAL
Obunsha Deru-jun Chiri DS
Obunsha Deru-jun Chiri DS