Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Rad Racer
Rad Racer
Willow
Willow
Rad Racer II
Rad Racer II
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.

Users who love this game also love:

Metal Gear
Metal Gear
Dragon Warrior
Dragon Warrior
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Boxxle
Boxxle
Yume Koujou: Doki Doki Panic
Yume Koujou: Doki Doki Panic