Users who own this game also own:

Casino Kid
Casino Kid
Adventure Island
Adventure Island
Arkanoid
Arkanoid
Captain Skyhawk
Captain Skyhawk
Adventures of Tom Sawyer
Adventures of Tom Sawyer

Users who love this game also love:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Dragon Warrior III
Dragon Warrior III
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Battle Athletess: Daiundoukai Alternative
Battle Athletess: Daiundoukai Alternative
Kouyasai
Kouyasai