Users who own this game also own:

Ikari Warriors II: Victory Road
Ikari Warriors II: Victory Road
Famista '89: Kaimaku Han!!
Famista '89: Kaimaku Han!!
Famista '91
Famista '91
Battletoads
Battletoads
Famista '92
Famista '92

Users who love this game also love:

Mega Man 4
Mega Man 4
Mega Man 3
Mega Man 3
Bubble Bobble
Bubble Bobble
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version