Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Super Mario World
Super Mario World

Users who love this game also love:

Mega Man 4
Mega Man 4
Dragon Warrior Monsters
Dragon Warrior Monsters
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Nikoli no Puzzle: Hashi o Kakero
Nikoli no Puzzle: Hashi o Kakero
Aero Porter
Aero Porter