Users who own this game also own:

Dragon Warrior II
Dragon Warrior II
The Goonies II
The Goonies II
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
StarTropics
StarTropics
Mike Tyson's Punch-Out!!
Mike Tyson's Punch-Out!!

Users who love this game also love:

Mega Man 4
Mega Man 4
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Mega Man 2
Mega Man 2
Mega Man 3
Mega Man 3