Users who own this game also own:

Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Pac-Man
Pac-Man
Mario Bros.
Mario Bros.

Users who love this game also love:

Yuu Yuu Hakusho 2: Kakutou no Sho
Yuu Yuu Hakusho 2: Kakutou no Sho
Kamen Rider: SummonRide
Kamen Rider: SummonRide
San Goku Shi 12
San Goku Shi 12
The Misshitsukara no Dasshutsu 2: Kesareta 19 no Kioku
The Misshitsukara no Dasshutsu 2: Kesareta 19 no Kioku
Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! DS: Aladdin II Evolution
Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! DS: Aladdin II Evolution