Users who own this game also own:

Snow Brothers
Snow Brothers
Sky Destroyer
Sky Destroyer
Teenage Mutant Ninja Turtles
Teenage Mutant Ninja Turtles
Tiny Toon Adventures
Tiny Toon Adventures
Warpman
Warpman

Users who love this game also love:

Tenchi o Kurau
Tenchi o Kurau
Hamster Monogatari GB + Magi Ham Mahou no Shoujo
Hamster Monogatari GB + Magi Ham Mahou no Shoujo
Hyperion
Hyperion
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2
Nakajima Satoru Kanshuu: F-1 Hero '94
Nakajima Satoru Kanshuu: F-1 Hero '94