Users who own this game also own:

Mega Man 2
Mega Man 2
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Mega Man
Mega Man
Zanac
Zanac
Captain Skyhawk
Captain Skyhawk

Users who love this game also love:

KickMaster
KickMaster
Wario Blast: Featuring Bomberman!
Wario Blast: Featuring Bomberman!
Comic Bakery
Comic Bakery
Bird Week
Bird Week
Murder Club
Murder Club