Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)
Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt

Users who love this game also love:

Ranma 1/2: Netsuretsu Kakutouhen
Ranma 1/2: Netsuretsu Kakutouhen
Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds
Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds
Kawa no Nushi Tsuri 5: Fushigi no Mori Kawa
Kawa no Nushi Tsuri 5: Fushigi no Mori Kawa
Piglet's Big Game
Piglet's Big Game
Defender of the Crown
Defender of the Crown