Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)
Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt

Users who love this game also love:

Reibun de Oboeru: Chuugaku Eitango 1132
Reibun de Oboeru: Chuugaku Eitango 1132
Guess The Game : Video Game
Guess The Game : Video Game
Desert Strike
Desert Strike
Clippy Ninja
Clippy Ninja
Kaitou Saint Tail
Kaitou Saint Tail