Users who own this game also own:

Dragon Warrior
Dragon Warrior
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Mega Man 2
Mega Man 2

Users who love this game also love:

Rockin' Kats
Rockin' Kats
Terraria
Terraria
Robo Warrior
Robo Warrior
Hyrule Warriors
Hyrule Warriors
Daiku no Gen-San 2: Akage no Dan no Gyakushuu
Daiku no Gen-San 2: Akage no Dan no Gyakushuu