Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Tetris
Tetris
Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game
Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game
Super Mario Bros. / Duck Hunt
Super Mario Bros. / Duck Hunt

Users who love this game also love:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Mega Man 3
Mega Man 3
Sesame Street: 123
Sesame Street: 123