Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Zelda II: The Adventure of Link
Zelda II: The Adventure of Link
Castlevania II: Simon's Quest
Castlevania II: Simon's Quest

Users who love this game also love:

Bubble Bobble
Bubble Bobble
Contra (1987)
Contra (1987)
Ninja Gaiden
Ninja Gaiden
R.C. Pro-Am
R.C. Pro-Am
Mega Man
Mega Man