Users who own this game also own:

Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)
Teenage Mutant Ninja Turtles (1989)
Tetris
Tetris