Users who own this game also own:

Blazing Star
Blazing Star
Konami Hyper Soccer
Konami Hyper Soccer
Grand Master
Grand Master
Metal Max
Metal Max
Kaiketsu Yancha Maru 2: Karakuri Land
Kaiketsu Yancha Maru 2: Karakuri Land