Users who own this game also own:

Pinball Quest
Pinball Quest
The Battle of Olympus
The Battle of Olympus
The Magic of Scheherazade
The Magic of Scheherazade
Shatterhand
Shatterhand
Starship Hector
Starship Hector

Users who love this game also love:

Mace: The Dark Age
Mace: The Dark Age
F1 Race
F1 Race
Kirby 64: The Crystal Shards
Kirby 64: The Crystal Shards
Mega Race
Mega Race
Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken
Doraemon Memories: Nobi Dai no Omoi Izaru Daibouken