Users who own this game also own:

KickMaster
KickMaster
Metal Mech: Man & Machine
Metal Mech: Man & Machine
Street Fighter 2010: The Final Fight
Street Fighter 2010: The Final Fight
WWF King of the Ring
WWF King of the Ring
The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends
The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends

Users who love this game also love:

BattleShip
BattleShip
Kambayashi Shiki Nouryoku Kaihatsu Hou: Unou Kids DS
Kambayashi Shiki Nouryoku Kaihatsu Hou: Unou Kids DS
Mountain King
Mountain King
Flushed Away
Flushed Away
Gakuen Battle Fishers: Yoky Shiimono wa Tsure
Gakuen Battle Fishers: Yoky Shiimono wa Tsure