Users who own this game also own:

SimCity 2000
SimCity 2000
Worms Armageddon
Worms Armageddon
SimTower
SimTower
Starcraft
Starcraft
SimAnt
SimAnt

Users who love this game also love:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Mortal Kombat Trilogy
Mortal Kombat Trilogy
Power Stone
Power Stone
Diablo
Diablo