Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II
Diablo II
Deus Ex: Invisible War
Deus Ex: Invisible War
BioShock
BioShock
Doom II
Doom II

Users who love this game also love:

Unreal
Unreal
Jojo's Bizarre Adventure
Jojo's Bizarre Adventure
Breath of Fire III
Breath of Fire III
Silent Hill
Silent Hill
Threads of Fate
Threads of Fate