Users who own this game also own:

Diablo II
Diablo II
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo
Diablo
Baldur's Gate
Baldur's Gate
Black & White
Black & White

Users who love this game also love:

Chrono Cross
Chrono Cross
Dragon Warrior VII
Dragon Warrior VII
Master of Orion II: Battle at Antares
Master of Orion II: Battle at Antares
Baldur's Gate: Tales of the Sword Coast
Baldur's Gate: Tales of the Sword Coast
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX