Users who own this game also own:

Diablo II
Diablo II
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo
Diablo
Baldur's Gate II: Shadows of Amn
Baldur's Gate II: Shadows of Amn
Baldur's Gate
Baldur's Gate

Users who love this game also love:

Chrono Cross
Chrono Cross
Master of Orion II: Battle at Antares
Master of Orion II: Battle at Antares
Dragon Warrior VII
Dragon Warrior VII
Neverwinter Nights
Neverwinter Nights
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX