Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario 64
Super Mario 64
Half-Life 2
Half-Life 2
Diablo
Diablo
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition

Users who love this game also love:

SimCity 3000
SimCity 3000
Diablo
Diablo
Dragon Warrior VII
Dragon Warrior VII
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid