Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Carnivores 2
Carnivores 2
Super Mario 64
Super Mario 64
Half-Life 2
Half-Life 2
Diablo
Diablo

Users who love this game also love:

Age of Empires: The Rise of Rome
Age of Empires: The Rise of Rome
Metal Fatigue
Metal Fatigue
Monster Rancher
Monster Rancher
Pac-Man World
Pac-Man World
Diablo
Diablo