Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II
Diablo II
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Legacy of Kain: Soul Reaver
Legacy of Kain: Soul Reaver
Final Fantasy Origins
Final Fantasy Origins

Users who love this game also love:

SPQR: The Empire's Darkest Hour
SPQR: The Empire's Darkest Hour
Star Trek Pinball
Star Trek Pinball
Starship Titanic
Starship Titanic
Street Fighter Alpha 2
Street Fighter Alpha 2
Striker '96
Striker '96