Users who own this game also own:

Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land 3: Wario Land
Super Mario Land
Super Mario Land
SimCity
SimCity
Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl

Users who love this game also love:

F-Zero X
F-Zero X
Pokemon Stadium
Pokemon Stadium
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie