Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Warcraft: Orcs & Humans
Warcraft: Orcs & Humans
Age of Empires II: The Age of Kings
Age of Empires II: The Age of Kings
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Plants vs. Zombies
Plants vs. Zombies

Users who love this game also love:

Septerra Core: Legacy of the Creator
Septerra Core: Legacy of the Creator
Anachronox
Anachronox
Odium
Odium
Deus Ex
Deus Ex
Heroes of Might and Magic
Heroes of Might and Magic