Users who own this game also own:

The Orange Box
The Orange Box
Mass Effect
Mass Effect
Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV
Fallout 3
Fallout 3
Unreal Tournament
Unreal Tournament

Users who love this game also love:

John Romero's Daikatana
John Romero's Daikatana
Darklight Conflict
Darklight Conflict
Deadly Arts
Deadly Arts
Demolition Racer
Demolition Racer
Diablo
Diablo