Users who own this game also own:

Air Warrior II
Air Warrior II
Imperialism
Imperialism
Siege of Avalon
Siege of Avalon
Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge
Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge
Hearts of Iron
Hearts of Iron

Users who love this game also love:

John Romero's Daikatana
John Romero's Daikatana
Darklight Conflict
Darklight Conflict
Deadly Arts
Deadly Arts
Demolition Racer
Demolition Racer
Diablo
Diablo