Users who own this game also own:

Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Mario Bros.
Mario Bros.
Sacred
Sacred
Diablo
Diablo
Mega Man 2
Mega Man 2

Users who love this game also love:

Bug!
Bug!
Bust-A-Move 4
Bust-A-Move 4
Carnivores
Carnivores
Centipede
Centipede
Chron X
Chron X