Users who own this game also own:

Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
Half-Life
Half-Life
MechWarrior 3
MechWarrior 3
Deus Ex
Deus Ex
Metroid Prime 2: Echoes
Metroid Prime 2: Echoes

Users who love this game also love:

Half-Life: Opposing Force
Half-Life: Opposing Force
Delta Force
Delta Force
Doom II
Doom II
FreeSpace 2
FreeSpace 2
Descent: Freespace - The Great War
Descent: Freespace - The Great War