Users who own this game also own:

Screamer 2
Screamer 2
Banjo-Kazooie
Banjo-Kazooie
The Legend of Zelda: The Wind Waker
The Legend of Zelda: The Wind Waker
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV
Final Fantasy III
Final Fantasy III

Users who love this game also love:

Doraemon: Nobita to 3 Tsu no Seireiseki
Doraemon: Nobita to 3 Tsu no Seireiseki
F-16 Multirole Fighter
F-16 Multirole Fighter
Fighter Ace
Fighter Ace
Madden NFL 2000
Madden NFL 2000
Fighter Ace II
Fighter Ace II