Game Box Shots

Montezuma's Return (US)
US 09/30/98
Montezuma's Return (EU)
EU 1998

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.