Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Dream Team
Mario & Luigi: Dream Team
Blaster Master: Blasting Again
Blaster Master: Blasting Again
The Legend of Dragoon
The Legend of Dragoon
Mario Kart: Super Circuit
Mario Kart: Super Circuit
Kameo: Elements of Power
Kameo: Elements of Power

Users who love this game also love:

Starshot: Space Circus Fever
Starshot: Space Circus Fever
Army Men: Sarge's Heroes
Army Men: Sarge's Heroes
Babe and Friends
Babe and Friends
Beast Wars: Transformers
Beast Wars: Transformers
Body Harvest
Body Harvest