Users who own this game also own:

Mario & Luigi: Dream Team
Mario & Luigi: Dream Team
Jet Force Gemini
Jet Force Gemini
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Donkey Kong Jungle Beat
Donkey Kong Jungle Beat
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!

Users who love this game also love:

Falcon 4.0
Falcon 4.0
Big Mountain 2000
Big Mountain 2000
Brunswick Circuit Pro Bowling
Brunswick Circuit Pro Bowling
Castlevania
Castlevania
Custom Robo
Custom Robo