Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
The Sims
The Sims
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Jet Force Gemini
Jet Force Gemini

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3
Pokemon Snap
Pokemon Snap
Klonoa: Door to Phantomile
Klonoa: Door to Phantomile