Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Fallout 2
Fallout 2
Diablo II
Diablo II
Need for Speed Underground
Need for Speed Underground
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX

Users who love this game also love:

MechWarrior 3
MechWarrior 3
Descent
Descent
Lunar 2: Eternal Blue
Lunar 2: Eternal Blue
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Mega Man X5
Mega Man X5