Users who own this game also own:

Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Users who love this game also love:

Conker's Bad Fur Day
Conker's Bad Fur Day
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon
Police Quest Collection
Police Quest Collection
Fur Fighters
Fur Fighters
Sega GT 2002 & JSRF: Jet Set Radio Future
Sega GT 2002 & JSRF: Jet Set Radio Future