Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Wii Sports
Wii Sports
Diablo II
Diablo II
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City
Half-Life 2
Half-Life 2

Users who love this game also love:

Final Fantasy X
Final Fantasy X
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Chrono Trigger
Chrono Trigger