Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II
Diablo II
Quake
Quake
Fallout
Fallout
Hexen: Beyond Heretic
Hexen: Beyond Heretic

Users who love this game also love:

Chrono Cross
Chrono Cross
Rise of the Robots
Rise of the Robots
Die by the Sword
Die by the Sword
Dungeon Siege
Dungeon Siege
Doom II
Doom II