Users who own this game also own:

Daytona USA Championship Circuit Edition
Daytona USA Championship Circuit Edition
The Fifth Element
The Fifth Element
Frogger
Frogger
Desperados
Desperados
Donkey Kong
Donkey Kong

Users who love this game also love:

Putty Squad
Putty Squad
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren Gaiden: Jokenji Asuka Kenzan!
Fushigi no Dungeon: Furai no Shiren Gaiden: Jokenji Asuka Kenzan!
Zidane: Football Generation
Zidane: Football Generation
The Nightmare Cooperative
The Nightmare Cooperative
Heroine's Quest: The Herald of Ragnarok
Heroine's Quest: The Herald of Ragnarok