Users who own this game also own:

Black & White
Black & White
Diablo II
Diablo II
Sid Meier's Pirates!
Sid Meier's Pirates!
Fallout 2
Fallout 2
Final Fantasy X
Final Fantasy X

Users who love this game also love:

Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Tales of Vesperia
Tales of Vesperia
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII